Kontingentsatser for 2017​

 • Indmeldelsesgebyr kr. 500,00
 • Juniorkontingent *) kr. 250,00
 • Personkontingent 1 aktivitet kr. 800,00
 • Personkontingent 2 aktiviteter kr. 1.100,00
 • Husstandskontingent 1 aktivitet kr. 1.200,00
 • Husstandskontingent 2 aktiviteter kr. 1.700,00
 • Passivt medlemskab A kr. 250,00
 • Passivt medlemskab B **) kr. 250,00
 • Hals Ro- og Kajakklub har for tiden 2 aktiviteter: Roning & Vinterbadning
 • ​*) Juniorer betaler ikke for indmeldelse.
 • **) Passive medlemmer der ikke har indbetalt indmeldelsesgebyr.

Indmeldelse: Send en mail til klubbens kasserer: gregers@halling-gregersen.dk

Indbetaling af kontingent på klubbens konto: 9070 2241175661