Klubaften i vinterhalvåret (ca. 1/10 - 1/5):

 

Mini hver onsdag fra 16.00 - 17.45
Junior og Trop hver torsdag fra 18.00 - 19.45

Der afholdes patruljemøder en gang om måneden.

 

Klubaften i sommerhalvåret (ca. 1/5 - 1/10):

 

Mini hver onsdag fra 16.00 - 18.30 samt en torsdag om måneden fra 17.00 - 21.00 på grund af sejlads i Aalborg.

Junior og Trop hver torsdag fra 17.00 - 20.00. Dog skal man regne med, at have minimum en torsdag om måneden fra
17.00 - 21.00, da vi sejler i Aalborg.

 

Kontingent:

 

300 kr. halvårlig, som opkræves i marts og september.

 

VIL DU STØTTE HALS SØTROP??

- så bliv medlem af Hals Sø's Venner.

Det koster 100 kr om året. Dog er du velkommen til at støtte med mere.

Kontakt Per Munk på mobil: 53 37 78 84 eller mail: pommunk@live.dk

Pengene går ubeskåret til Søtroppen's sejladser og togter.